14.1k

Clipphanger

Wat is het verschil tussen moleculen en atomen?

Bij scheikunde leer je dat alles om je heen uit moleculen bestaat. En moleculen bestaan op hun beurt weer uit nog kleinere deeltjes: atomen. Zo bestaat één watermolecuul bijvoorbeeld uit één zuurstofatoom en twee waterstofatomen.

Mannetje met hersenen op roze achtergrond

Clipphanger (NTR)