514

Zijn muggen nuttig?

Als voedsel voor andere dieren

Muggen zijn helaas niet direct nuttig voor mensen, maar wel voor andere dieren in de natuur. De volwassen rondvliegende muggen kunnen voedsel zijn voor vliegende dieren zoals vogels en vleermuizen. De larven, zeg maar de eitjes van muggen die in het water leven, worden gegeten door kikkervissen en salamanders.

Programmalogo's

Jeugdjournaal (NOS)