2.3k

Wat is baggeren?

Zeebodem weghalen voor nieuw land

Om nieuw land te maken, moet er eerst gebaggerd worden. Met schepen wordt zand en slib van de zeebodem geschraapt en op de plek gespoten waar het nieuwe land moet komen. Nienke en Yannick zoeken uit hoe ze dat vroeger deden.

Programmalogo's

De Buitendienst