3.2k

Land ophogen op een natuurlijke manier

Polders onder water zetten

Door het inklinken van kleigrond en vertering van veen zakt de bodem in poldergebieden. In Zeeland liggen de gebieden die buiten de dijken nu het hoogst. Moeten we polders onder water zetten om het land weer op te hogen?

Overstromingen in Nederland (NTR)

  Meer

  1. Hoe verliep de watersnoodramp van 1953?

   Story over de rampnacht

   Grafische, abstracte vormen in de schooltv stijl
  2. De inrichting van Nederland

   Tijdlijn over hoe het Nederland zoals we kennen is ontstaan

   Grafische, abstracte vormen in de schooltv stijl
  3. Wat weet jij over de Beemster?

   Quiz over een bijzonder stukje Nederland

   Grafische, abstracte vormen in de schooltv stijl
  4. De watersnoodramp van 1953

   Interactieve schoolplaat over de watersnoodramp

   Grafische, abstracte vormen in de schooltv stijl