Grafische, abstracte vormen in de schooltv stijl
788

Wat is een klimaatvluchteling?

Scrollverhaal over mensen die vluchten voor het klimaat

Elk jaar slaan miljoenen mensen op de vlucht voor de effecten van klimaatverandering. Door de opwarming van de aarde zullen grote delen van de wereld overstromen of juist uitdrogen. In dit scrollverhaal lees je alles over de oorzaken en gevolgen van klimaatvluchtelingen.

  Meer

  1. Wie is een vluchteling?

   Story over mensen op de vlucht

   Grafische, abstracte vormen in de schooltv stijl
  2. Hoe word je een statushouder?

   Story over asielzoekers in Nederland

   Grafische, abstracte vormen in de schooltv stijl
  3. Wat is klimaatverandering?

   Scrollverhaal over de opwarming van de aarde

   Grafische, abstracte vormen in de schooltv stijl
  4. Wat zijn de gevolgen van droogte in Nederland?

   Scrollverhaal over overlast door droogte

   Grafische, abstracte vormen in de schooltv stijl