706

Hoe is Nederland groots in landbouw geworden?

Vruchtbare grond, specialisatie en ruilverkaveling

Nederland is op de Verenigde Staten na de grootste voedselexporteur ter wereld. Dit is het resultaat van tactische keuzes, zoals specialisatie, schaalvergroting en ruilverkaveling, en goede omstandigheden, zoals een vlak, vruchtbaar landschap met overal water. Maar dit heeft een keerzijde: stikstof.

Programmalogo's

NOS op 3 (NOS)