2.8k

Wat is stikstof?

Probleemloos gas totdat het zich bindt aan andere stoffen

Stikstof is een gas wat je niet kunt zien of ruiken. 80% van de lucht bestaat uit stikstof. Het wordt pas een probleem als het zich bindt aan andere stoffen en bijvoorbeeld ammoniak vormt.

Programmalogo's

Jeugdjournaal (NOS)