Ga naar hoofdinhoud
1.5k

Het ontstaan en de inrichting van Nederland

Turf uit hoogveen

In de 16e en 17e eeuw groeit de vraag naar brandstof. Daarom wordt er naar nieuwe turf gezocht en gevonden in de hoogveengebieden in Noordoost Nederland. De turf wordt afgegraven en vervoerd via lange kanalen. Langs die kanalen komen huizen en dorpen te liggen en haaks op de kanalen weer zijvaarten. Zo kan men dieper met de boot het veengebied in. Er ontstaan grote veen afgravingsgebieden, de veenkoloniën.

Het ontstaan en de inrichting van Nederland (NTR)

    Meer

    1. Het Nederlandse landschap

      Interactieve schoolplaat over de grondsoorten in Nederland