784

dt met JP

De spelling van sowieso

In het Nederlands gebruiken we leenwoorden uit andere talen, zoals het Duitse ‘sowieso’. Een handig woordje, maar het wordt op de gekste manieren geschreven. Hoe zit met de spelling van deze en andere Duitse woorden, zoals ‘schwalbe’ en ‘weltschmerz’?

dt met JP

  Meer

  1. Wat weet jij over Engelse werkwoorden?

   Quiz over de stam+t-regel

   Quiz Engelse werkwoorden
  2. Op zoek of opzoek?

   Quiz over het verschil tussen op zoek en opzoek

   Grafische, abstracte vormen in de schooltv stijl
  3. Wat weet jij over de tussen-n?

   Quiz over samenstellingen in het Nederlands

   Grafische, abstracte vormen in de schooltv stijl
  4. Wat weet jij over spatiefouten?

   Quiz over het herkennen van spatiefouten

   Grafische, abstracte vormen in de schooltv stijl