13.6k

Pluriforme samenleving: cultuur en cultuurverschillen

Dossier maatschappijleer

Geloof en taal zijn belangrijke cultuurelementen. Maar ook omgangsvormen, de verhouding tussen de seksen, de wijze van opvoeden en opvattingen over fatsoen. Cultuur vormt het geheel van waarden, normen, kennis en opvattingen. Welke belangrijke cultuurverschillen doen zich in Nederland voor en hoe gaan mensen daar mee om?

Dossier maatschappijleer

  Meer

  1. Beperkt of bevrijd?

   Scrollverhaal over het boerkaverbod

   Grafische, abstracte vormen in de schooltv stijl
  2. EDUbox over Teamwork

   Samenwerken in een team

   Start de EDUbox Teamwork
  3. Waarom dragen moslimvrouwen een hoofddoek?

   Story over de hijab

   Grafische, abstracte vormen in de schooltv stijl