6.1k

Wat is het verschil tussen de coalitie en de oppositie?

De kabinetspartijen en de rest

Na de Tweede Kamerverkiezingen moeten partijen samenwerkingen met elkaar aangaan om een meerderheid aan zetels in de kamers te behalen. Deze samenwerking heet de ‘coalitie’. Wanneer de coalitie rond is, worden de minister-president, de staatssecretarissen en de ministers aangewezen en wordt het regeerakkoord gepresenteerd aan de koning. De partijen die buiten de coalitie vallen of niet wilden samenwerken met de regeringspartijen, vormen de ‘oppositie’. Maar dat betekent niet dat ze niks te zeggen hebben in de kamer.

    Meer

    1. Wat is een democratie?

      Story over de rechten en plichten in een democratie

      Grafische, abstracte vormen in de schooltv stijl