1.5k

Roofvogels in Nederland

Vroege Vogels in de klas

In Nederland leven zo’n twaalf soorten roofvogels, zoals de buizerd, de wespendief en de havik. Veel van die soorten hebben het niet makkelijk. Het is nog niet helemaal duidelijk waarom het aantal roofvogels afneemt. Het kan komen door boommarters die nesten inpikken of jonge vogels eten. Maar ook omdat het voedselaanbod aan het veranderen is.

Programmalogo's

Vroege Vogels in de klas (BNNVARA)