4.1k

Het ontstaan en de inrichting van Nederland

Het energielandschap van nu

CO2-uitstoot veroorzaakt klimaatverandering door onder andere de verbranding van fossiele brandstoffen. We moeten dus op zoek naar alternatieve, schone energiebronnen. Die hebben we gevonden in windenergie, zonne-energie, aardenergie, biomassa, blauwe energie (energie uit water) en wordt steeds meer in Nederland toegepast.

Het ontstaan en de inrichting van Nederland (NTR)

  Meer

  1. Hoe werkt een kerncentrale?

   Story over het opwekken van kernenergie

   Grafische, abstracte vormen in de schooltv stijl
  2. Wat is klimaatverandering?

   Scrollverhaal over de opwarming van de aarde

   Grafische, abstracte vormen in de schooltv stijl
  3. Wat is een klimaatvluchteling?

   Scrollverhaal over mensen die vluchten voor het klimaat

   Grafische, abstracte vormen in de schooltv stijl
  4. Wat zijn de gevolgen van droogte in Nederland?

   Scrollverhaal over overlast door droogte

   Grafische, abstracte vormen in de schooltv stijl