Examens 2019

Op Schooltv.nl vind je handige afspeellijsten per examenonderwerp voor een perfecte voorbereiding voor het examen! Bekijk hier de verschillende themacollecties voor het vmbo, havo en vwo voor de volgende vakken: aardrijkskunde, biologie, economie, geschiedenis, maatschappijleer en Nederlands.

Examenvideo's voor het vmbo

Aardrijkskunde

Bevolking en ruimte · Water
· Weer en klimaat

Biologie

Cellen aan de basis · Gedrag bij mens en dier ·
Het lichaam in stand houden ·
Planten en dieren · Reageren op prikkels

Economie

Arbeid en productie · Consumptie
· Internationale ontwikkelingen

Geschiedenis

Historisch overzicht · Staatsinrichting


Nederlands

Spelling en schrijfvaardigheid

Examenvideo's voor havo/vwo

Aardrijkskunde

Aarde · Leefomgeving · Ontwikkelingslanden
· Wereld en globalisering

Biologie

Evolutie · Interactie · Reproductie ·
Zelforganisatie · Zelfregulatie

Economie

Goede tijden, slechte tijden · Markt
· Risico en informatie · Ruilen over de tijd
· Samenwerken en onderhandelen
· Welvaart en groei

Geschiedenis

Jagers en boeren · Grieken en Romeinen ·
Monniken en ridders · Steden en staten ·
Ontdekkers en hervormers · Regenten en
vorsten
· Pruiken en revoluties · Burgers
en stoommachines
· Wereldoorlogen ·
Televisie en computer

Duitsland, 1870 - 1945 · Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden
· De Koude
Oorlog

Nederlands

Spelling en taalproblemen