26.3k

Willem Drees

De beste minister-president van de afgelopen 100 jaar?

Willem Drees is een heel belangrijke minister-president geweest in Nederland. Veel Nederlanders vindenhem zelfs de beste minister-president van de afgelopen 100 jaar.