4.6k

Megastallen: veel en goedkoop

Intensieve veehouderij in Nederland

In Nederland komen steeds meer megastallen: boerenbedrijven die grote aantallen koeien, kippen of varkens houden. Dieren in een megastal komen nooit buiten. Maar zo kunnen de boeren wel een constante kwaliteit bieden en de prijs laag houden.

Programmalogo's

Nederland van boven in de klas (VPRO)