1.7k

Hoe gaat het met de zeehond in Nederland?

Bedreigd door vervuiling en zeespiegelstijging

De Waddenzee is een paradijs voor zeehonden. En andersom zijn zeehonden heel belangrijk voor de Waddenzee. Alles wat er gebeurt in het Waddengebied, zoals zeespiegelstijging of vervuiling, zie je terug in de zeehond.

Logo Zapp your planet

Zapp Your Planet (NTR)