Schooltv is vernieuwd! -

4.6k

Wat is racisme?

Ongelijke behandeling vanwege huidskleur of afkomst

Racisme is een vorm van discriminatie. Ook in Nederland komt het voor dat mensen met een donkere huidskleur en niet-Nederlandse afkomst worden gediscrimineerd. Bijvoorbeeld als ze solliciteren op een stageplek of naar een café gaan.

Programmalogo's

Jeugdjournaal (NOS)