1.4k

Wat is een stereotype?

Een vaststaand denkbeeld over een groep mensen

Als je stereotiep denkt, dan gooi je iedereen die bij een groep hoort op een hoop en je denkt dat ze allemaal hetzelfde zijn. Stereotypes kunnen dus leiden tot vooroordelen.

Programmalogo's

Het Klokhuis (NTR)