28.5k

Landschap hoogveen

Slootje graven, bootje varen

In de afgelopen eeuw is de turf in het hoogveengebied afgestoken. Hierdoor is het gebied veranderd in landbouwgrond. Je ziet grote akkers, veel kanalen en langgerekte dorpen.

Landschap en grondsoort