12.3k

Hoe ontstaat een aardbeving?

Aardplaten bewegen langs elkaar op breuklijnen

De aardkorst bestaat uit verschillende platen. De plekken waar de platen elkaar raken, worden breuklijnen genoemd. Hier bouwt vaak lang spanning op. Als de platen plotseling verschuiven, ontstaat er een aardbeving. Dan trilt de aarde daar hevig, bijvoorbeeld zoals in Turkije en Syrië.

Programmalogo's

Jeugdjournaal (NOS)