631

Het ontstaan en de inrichting van Nederland

Het ontstaan van het IJsselmeer

Door stijgende temperaturen en zeespiegelstijging wordt het huidige Nederland vanaf zo’n 10.000 jaar geleden een drassig land. Als kustlijn van West-Nederland sluit en het water niet meer weg kan lopen naar zee en de laaggelegen gebieden verdrinken ontstaat er meren en plassen. Waaronder het huidige van het IJsselmeer.

Het ontstaan en de inrichting van Nederland (NTR)

    Meer

    1. Thermometer van je toekomst

      Scrollverhaal over de gevolgen van klimaatverandering

      Grafische, abstracte vormen in de schooltv stijl