6.9k

Het ontstaan en de inrichting van Nederland

Boeren voor heer en klooster

In de achtste eeuw heersen de Franken over de lage landen. De boeren hebben het moeilijk, ze worden vaak overvallen en zoeken bescherming bij grote landheren. In ruil voor deze bescherming moeten ze het land van de heer bewerken. Zo ontstaan er overal in het land agrarische domeinen. De landheren zijn vorsten, adellijke families en kerkelijke instellingen.

Het ontstaan en de inrichting van Nederland (NTR)