6.2k

Overheidsingrijpen in de prijsvorming

Economie in beeld

Welke rol speelt de overheid bij marktimperfecties? De overheid heeft soms redenen om door middel van heffingen, subsidies, accijnzen of wetten en regels de prijzen te beïnvloeden. Waarom kiest de overheid ervoor om in te grijpen en is dit altijd gunstig voor consument of producent? In deze aflevering komen studentenhuisvesting en huursubsidie aan de orde. Jaarlijks wachten ongeveer 30.000 studenten op een kamer. De woningnood onder studenten leidt tot hoge kamerprijzen.

Economie in beeld

  Meer

  1. Wat is inflatie?

   Story over hoe geld minder waard wordt

   Grafische, abstracte vormen in de schooltv stijl
  2. Money makes the world go 'round

   Scrollverhaal over salaris

   Grafische, abstracte vormen in de schooltv stijl