Wiskunde voor de tweede fase

16-18 jaar

Wat kun je met wiskunde? In welke beroepen is wiskunde belangrijk? Welke rol speelt wiskunde in de samenleving?