Wiskunde voor de sectoren

13-15 jaar

Beroepsbeoefenaars laten zien hoe wiskunde terugkomt in de dagelijkse werkzaamheden.